[Download] Mẫu đơn xin miễn giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Vui lòng điền Password để xem link download

Xem hướng dẫn bên dưới để lấy password

Hướng dẫn lấy Password

Bước 1: Vào Google.com.vn

Bước 2: Search từ khóa: thương mại điện tử vieclamvui

Bước 3: Click vào kết quả của trang ViecLamVui.com

Bước 4: Kéo xuống dưới cuối trang sẽ thấy password

Bước 5: Điền password vào và submit sẽ thấy link download từ Google Drive