[Download] Mẫu đơn xin rút học bạ

Vui lòng điền Password để xem link download

Xem hướng dẫn bên dưới để lấy password

Hướng dẫn lấy Password

Bước 1: Vào Google.com.vn

Bước 2: Search từ khóa: thương mại điện tử vieclamvui

Bước 3: Click vào kết quả của trang ViecLamVui.com

Bước 4: Kéo xuống dưới cuối trang sẽ thấy password

Bước 5: Điền password vào và submit sẽ thấy link download từ Google Drive